Эрдэнэхайрхан, Яруу суманд хяналтын ажлын хэсэг ажиллаа

A- A A+
Эрдэнэхайрхан, Яруу суманд хяналтын ажлын хэсэг ажиллаа

              Эрдэнэхайрхан , Яруу сумын мал үржлиийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагаа, мал ангилалтын ажил үр дүнтэй хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллаа.