“Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна”

A- A A+
“Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна”

            Уламжлалт цагаан сарын баяр болохтой холбогдуулан Хүнс, Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 08-00-02/-03 дугаар удирдамжийн хүрээнд Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.