ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

A- A A+
ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

        Хүнсний аюулгүй байдалд тавих хяналт шалгалтыг чангатгах тухай улсын Ерөнхий байцаагчийн албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилттэй BEST хөтөлбөрийн Завхан салбартай хамтран Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 20 иргэнд “Үйлдвэрлэлийн дотоод зохион байгуулалт, процессын зураглал” сэдэвт сургалт зохион байгуулан ажиллаа. Сургалтанд хамрагдсан аж ахуй нэгжүүддээ амжилт хүсье.