Урамшуулал олгох гарын авлага

A- A A+
Урамшуулал олгох гарын авлага

Цахим төлбөрийн баримтын систем /EBARIMT/-д хэрхэн бүртгүүлэх бүртгүүлэх зааврыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Татварын цахим төлбөрийн  системд борлуулалтын баримтыг үүсгэх баталгаажуулахдаа дараах зааврыг мөрдөнө.

Иргэний үнэмлэхний QR код уншуулан баримт үүсгэх зааврыг  ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Интернэт болон утасны сүжээгүй үед баримт үүсгэх зааврыг  ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Төлбөрийн баимтыг хэрхэн баталгаажуулах зааврыг  ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үйлдвэрүүд бие төөөлөгч хэрхэн бүртгүүлэх зааврыг  ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.