Сүүний урамшуулалд хэрхэн хамрагдах вэ?

A- A A+
Сүүний урамшуулалд хэрхэн хамрагдах вэ?

         Засгийн газрын хуралдаанаар “Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох түр журам”- ыг баталсан. Энэ журмын дагуу сүүний урамшуулал хэрхэн хамрагдах, ямар шаардлага хангасан байх ёстой талаар мэдээллийг видео танилцуулгыг үзнэ үү.