http://za.hhaag.gov.mn/post/132670

A- A A+
http://za.hhaag.gov.mn/post/132670

             Монгол Улсад Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй Мал эмнэлэг, үржлийн алба үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн арга хэмжээ 2023 оны 9-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд Завхан аймгийн Улиастай суманд зохион байгуулагдана. Тус арга хэмжээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны төлөөлөл, Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын төлөөлөл, Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар, Завхан аймгийн иргэдийн төлөөллийн хурал, Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Сумдын хөдөө аж ахуйн тасаг, Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, Малын үржүүлэг технологийн нэгж болон салбарын ахмад, дунд залуу үеийн төлөөлөл зэрэг нийт 300 гаруй иргэн, ажилтан албан хаагчид оролцохоор төлөвлөж байна.