Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдхүүний гарал, үүслийн гэрчилгээ авах ЗӨВЛӨМЖ

A- A A+
Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдхүүний гарал, үүслийн гэрчилгээ авах ЗӨВЛӨМЖ