“ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД НИЙЛҮҮЛЭГДСЭН ТРАКТОР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ГЭРЭЭГЭЭР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

A- A A+
“ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД НИЙЛҮҮЛЭГДСЭН ТРАКТОР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ГЭРЭЭГЭЭР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

         Зорилго: “Шинэ хөдөө төсөл”-ийн хүрээнд 2022-2023 онд нийлүүлэгдсэн үр тариа, малын тэжээл тариалах, хадах, тармах, хаман боох  зориулалттай трактор, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжид гэрээгээр эзэмшүүлэх, ашиглуулахад оршино.

Тавигдах шаардлага:

  1. Аж ахуйн нэгжийн товч танилцуулга
  2. Газар тариалангийн салбарт 5 жил үүнээс тухайн орон нутагт 3 жил ажиллаж байгаа (сумын Засаг даргын тодорхойлолт)
  3. Аж ахуйн нэгжийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн эргэлтийн талбай 500 га-гаас дээш байх (Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг)
  4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлдээ оруулсан өөрийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (Хөрөнгө оруулалтаар хийсэн арга хэмжээний тайлан, баримт, фото зургийн хамт)
  5. Тухайн сум орон нутагтаа бүртгэлтэй татвар төлдөг байх (татварын албаны тодорхойлолт, санхүүгийн сүүлийн нэг жилийн тайлангийн хамт)

 

          Материал хүлээн авах газар: аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтэс 

              Хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл хүлээн авах бөгөөд аж ахуйн нэгж материалаа битүүмжилж ирүүлнэ. Хугацаа хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй болно. 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР