АГРОНОМЫН БАГЦ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛЛАА.

A- A A+
АГРОНОМЫН БАГЦ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛЛАА.

         Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилттэй "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төслийн хүрээнд 13 нэр төрлийн багц агрономын тоног төхөөрөмжийг 21 аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газарт гардууллаа.