Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хүлээн авах сургалт мэдээлэл хийлээ.

A- A A+
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хүлээн авах сургалт мэдээлэл хийлээ.

          Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Төрийн банк, Хөгжлийн шийдэл ТББ-ийн BEST хөтөлбөртэй хамтран Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон Хоршоо хөгжүүлэх сангаас  олгох хөнгөлөлттэй зээлийн болон төсөл боловсруулах талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгөх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 50 гаруй жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч оролцлоо.