Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээл

A- A A+
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээл

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахаар нийт 23 аж ахуйн нэгж 1,381,701,783.00 төгрөгийн зээлийн хүсэлт ирүүлснээр 13 аж ахуйн нэгжийн 797,574,383.00 төгрөгийн зээлийн хүсэлтээ цахим системд баталгаажуулан судлагдсан.

  • Төсөл сонгон шалгаруулалтын эхний 2 үе шатны судалгааны дараах байдлаар 2 төслийн 137,000,000 сая төгрөгийн хүсэлт тэнцэж үлдээд байна.
  • Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын ажлын хэсэг 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-03-ны өдрүүдэд 2 төслийн нарийвчилсан судалгааг хийж, төсөл хэрэгжих бодит байдалтай газар дээр нь танилцаж ажиллаа.