ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

A- A A+
 ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН  ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙГ  СОНГОН  ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ