"Нэг суурин нэг бүтээгдэхүүн ая"-ны хүрээнд явагдсан хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Үүнд Улиастай, Яруу, Алдархаан сум хамрагдлаа

A- A A+