card

Түүхэн замнал

  • Мал ба газар тариалангийн яамны сайд Х.Чойбалсангийн гарын үсэг бүхий тушаалаар “Мал эмнэлгийн салбар хороо” нэртэйгээр Улиастай хотод байгуулагдсан.
  • Мал эмнэлгийн газар
  • Хөдөө аж ахуйн газар
  • Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
  • Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
  • Засгийн газрын 415 дугаар тогтоол, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын А/170 дугаар тушаалаар Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
  • Засгийн газрын 08 дугаар тогтоолоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болж өөрчлөгдсөн.