card

Мал үржлийн алба

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчид

 

ДАРЬСҮРЭН ОВОГТОЙ БЯМБАСҮРЭН

Мал үржлийн албаны дарга 

Утас: 94944113

Имэйл хаяг: d.byambasuren1964@yahoo.com

 

 


Н.БЯМБАСҮРЭН

Малын удам зүйн, үнэлгээ, цөм сүрэг үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 94111219

Имэйл хаяг: svren_93@yahoo.com

О.ДУЛМАА

Малын генетик нөөцийн бүртгэл,  мэдээллийн нэгдсэн сан ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88639039

Имэйл хаяг:

o.dulmaa93@yahoo.com

Б.БОЛОРЧИМЭГ

Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 99946476

Имэйл хаяг: Boloroo_9546@yahoo.comД.НЯМСАНЖАА

Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88070309

Имэйл хаяг: Nyamsanjaa.d@gmail.com

 

 

Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 

Имэйл хаяг: