card

2021 ОНЫ 01 ДҮГААР САРЫН ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

01 ДҮГААР САРЫН ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын талаар:

  1. Төсвийн гүйцэтгэлийн 01-р сарын мэдээг санхүүгийн программаас гаргаж  аймгийн төрийн сангаар хянуулан ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлсэн. Байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг сар бүрийн 08-ны дотор системд байршуулан улирал бүр ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлж байна. Байгууллагын бараа материалын тайланг нярваас хүлээн авч санхүүгийн программд боловсруулсан.
  1. Төсвийн гүйцэтгэлийн 01-р сарын мэдээг санхүүгийн программаас гаргаж  аймгийн төрийн сангаар хянуулан ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлсэн. Байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг сар бүрийн 08-ны дотор системд байршуулан улирал бүр ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлж байна. Байгууллагын бараа материалын тайланг нярваас хүлээн авч санхүүгийн программд боловсруулсан.
  2. 2021 оны 01- дүгээр сарын байдлаар ирсэн албан бичиг 33, явсан бичиг 14, Газрын даргын Б тушаал 0, А тушаал 8 гарч мэдээ тайланг холбогдох газруудад хүргүүлж ажиллаа.
  3. Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 100 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу “Байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэх сургалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ний өдөр Газрын дарга Н.Батбаяр, Мал үржлийн албаны дарга Д.Бямбасүрэн, Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга А.Батсуурь нар хамрагдаж байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг болосвруулан ажилласан.
  4. Шинэ төрлийн корона вирусийн дэгдэлт өндөр байгаатай холбоотойгоор Улсын онцгой комисс, Засгийн газар, Аймгийн онцгой комисс, холбогдох мэрэжлийн байгууллагын шийдвэр, өгсөн зөвлөмжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг 2021 оны 01-р сарын 06-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаанд гарган байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлан ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийг тусгай горимд шилжүүлэн бонгиносгосон цагаар ажиллуулсан. Хариуцлагатай жижүүрийн илтгэх хуудсыг өдөр бүрийн 16 цагт Аймгийн шуурхай штаб, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны шуурхай штабт хүргүүлэн ажиллаж байна.
  5. Улиастай сумын Жинст багт гэрийн тусгаарлалт ажиглалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих, эргүүл хийх хуваарийн дагуу 2021 оны 01 сарын 20, 26-ний өдрүүдэд 10.00-20.00 цагийн хооронд байгууллагын ажилтан албан хаагчид эргүүл жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн.
  6. Улсын онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын ажилтан албан хаагчид, байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдийн биеийн халууныг тогтмол шалгаж бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн дэглэмийг чанд баримтлан ажилласан. Ажилтан албан хаагчдын дархлааг дэмжих зорилгоор ажлын өдрүүдэд халуун аарц, чацаргана өгч байна. Байгууллагын ажилтан албан хаагчид болон байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сэжигтэй тохиолдол  илэрсэн үед тусгаарлах өрөөг бэлтгэн бэлэн байдлыг ханган ажилласан.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 2021 ОНЫ 01 ДҮГААР САРЫН ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
1. Зураг хажуудаа тексттэй - Жижиг зурагтай

1. Зураг хажуудаа тексттэй - Жижиг зурагтай

Авагчдын талаар илүү гүнзгий ойлголт авах

Google Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. Худалдан авагчдын талаар илүү гүнзгий ойлголт авах. Google Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. 

Аналитик танд өөрийн бизнесийн өгөгдлийг нэг дор анализ хийхэд шаардагдах үнэгүй хэрэгслүүд танд өгдөг. 

Дэлгэрэнгүй